התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יב -

פסוק מו

שיתוף
כי-בימי דויד ואסף, מקדם--ראשי, המשוררים, ושיר-תהילה והודות, לאלוהים. 

פסוק זה מוקדש להורינו המקסימים שיבדלו לחיים ארוכים וטובים אמן.
בפסוק זה נמצאים שמות הילדים אסף, דויד ושיר