התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק כז

שיתוף
ולכם הנשמע, לעשות את כל-הרעה הגדולה הזאת--למעול, באלוהינו:  להושיב, נשים נוכרייות. 

almost at the end