התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק לא

שיתוף
ולקורבן העצים בעיתים מזומנות, ולביכורים; זוכרה-לי אלוהיי, לטובה.