התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק א

שיתוף
חזון, עובדיה:  כה-אמר אדוניי יהוה לאדום, שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגויים שולח--קומו ונקומה עליה, למלחמה. 

aשפסוק זה מבטא את תמצית הפרק