התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
הנה קטון נתתיך, בגויים:  בזוי אתה, מאוד.