התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
זדון ליבך השיאך, שוכני בחגווי-סלע מרום שבתו; אומר בליבו, מי יורידני ארץ.