התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. 

what?