התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
עד-הגבול שילחוך, כול אנשי בריתך--השיאוך יכלו לך, אנשי שלומך; לחמך, ישימו מזור תחתיך--אין תבונה, בו. 

love this pasuk