התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
וחתו גיבוריך, תימן, למען ייכרת-איש מהר עשיו, מקטל. 

interesting