התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק י

שיתוף
מחמס אחיך יעקוב, תכסך בושה; ונכרת, לעולם. 

עובדיה זה גם שם של עירקי