התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו; ונוכרים באו שעריו, ועל-ירושלים ידו גורל--גם-אתה, כאחד מהם. 

מתנה מדן אורין