התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
והיה בית-יעקוב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, ואכלום; ולא-יהיה שריד לבית עשיו, כי יהוה דיבר. 

האיחוד בין יוסף ליהודה. שמבטא את האיחוד בין החלק של הפנימיות העליונה שמתבטאת בכנסת ישראל לחלק של תיקון החומר שהוא הנקודה של יוסף הפועלים יחד ומבערים את הרע מן העולם.

רשי על בראשית (לז, א) - (דא וישב יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן מה כתיב למטה אלה תולדות יעקב יוסף וכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם ברשי ישן)