התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עובדיה - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
וגלות החיל-הזה לבני ישראל אשר-כנענים, עד-צרפת, וגלות ירושלים, אשר בספרד--יירשו, את ערי הנגב.