התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
  לדעת חכמה ומוסר;    להבין, אמרי בינה.

והגדת בו יומם ולילה