התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
  יראת יהוה, ראשית דעת;    חכמה ומוסר, אווילים בזו.

כי החכמה האמיתית זה להכיר בקבה שהוא בורא העולם ומנהל את העולם ומנהל אותנו לאהבה אותו ואת הבריות.
ומי שלא מבין שזו חכמת החיים הרי כאוויל יחשב.