התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
  נבלעם, כשאול חיים;    ותמימים, כיורדי בור.

מילים רעות