התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
  והם, לדמם יארובו;    יצפנו, לנפשותם.