התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
  ותפרעו כל-עצתי;    ותוכחתי, לא אביתם.