התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
  אם-תבקשנה ככסף;    וכמטמונים תחפשנה.