התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
  יצפון לישרים, תושייה;    מגן, להולכי תום.

לסבי הגיבור!