התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
  לנצור, אורחות משפט;    ודרך חסידיו ישמור.