התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
  כי-תבוא חכמה בליבך;    ודעת, לנפשך ינעם.

הפסוק הוקדש על ידינו לבנינו, נועם, עת קיבל את ספר התנך הראשון שלו. הפסוק מהווה ברכה ומעין צידה לדרך, מאיתנו לידיו.