התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
  להצילך, מדרך רע;    מאיש, מדבר תהפוכות.