התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
  למען--תלך, בדרך טובים;    ואורחות צדיקים תשמור.

ברכה לבני היקר במלאות לו יג שנים