התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
  בני, תורתי אל-תשכח;    ומצוותיי, ייצור ליבך.

אל לנו לשכוח את התורה ומצוותיה - עלינו לשמור אותן בליבנו ולהיות טובים איש לרעהו