התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
  בכל-דרכיך דעהו;    והוא, יישר אורחותיך.

החשיבות של זכירת הקבה בכל עת ועת, בכל צעד ושעל ובכל נתיב ורגע בחיים משקפת חיות אלוקית הנמצאת באדם ואת השאיפה להתקרב לקבה ולדבוק בדרכיו -שאיפה משמעותית ומרכזית בחיינו בעולם הזה.
בנוסף, אם נשאף ללכת בדרך הטוב והישר, בדרך ה' - המשך הפסוק מסביר כי הקבה 'יבוא לקראתנו' ויסייע לנו בכך. עלינו להתחיל ולהפעיל השתדלות ונכונות, מחשבה- שמעין 'תמשך' עי הקבה, יגרום לה להתממש ומעין יביא אותה לידי קיום ויקדם אותה.