התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
  ויימלאו אסמיך שבע;    ותירוש, יקביך יפרוצו.