התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק ל

שיתוף
  אל-תריב עם-אדם חינם--    אם-לא גמלך רעה.

אין שום סיבה לריב ותרו תרגישו הרבה יותר טוב