התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
  בדרך חכמה, הוריתיך;    הדרכתיך, במעגלי-יושר.

פסוק זה הוא התמצית והמהות של סבתי וסבי זל, שהיו אנשים ישרים וחכמים שהיוו בשביל המשפחה שלנו דוגמא ומופת למהות האדם הטוב. יהי זכרם ברוך.