התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק יג

שיתוף
  החזק במוסר אל-תרף;    ניצרהא, כי-היא חייך.