התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק כב

שיתוף
  כי-חיים הם, למוצאיהם;    ולכל-בשרו מרפא.