התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק כג

שיתוף
  מכל-משמר, נצור ליבך:    כי-ממנו, תוצאות חיים.

ישנן הרבה מצוות בתורה, וצריך לשמור על כולן, קלה כחמורה... אך בכל זאת, יש מצוות ששייכות ללב, כמו: אהבת ה', יראת ה', דבקות בה', אהבת ישראל, בטחון בה', והמצוות האלו הן המנוע המקדם את האדם לעלות ברוחניות, ואת המצוות האלו צריך לשמור ולקיים בהידור. מסביר הזוהר הקדוש: לכל מצוה צריך שיהיו שתי כנפיים על מנת שתוכל לעלות למרומים, והכנפיים הן: יראה ואהבה. כי אם באמת ה' היה חפץ רק בקיום המעשי של המצוות, היה יכול לברוא מלאכים שיעשו את המצוות יותר טוב מאיתנו ויותר מדוייק מאיתנו. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום שמלווה בהרגשת הלב, ואת זה יש רק לבני אדם ולא למלאכים. לכן, מאחר וזהו העיקר, עלינו לשמור מאד את הלב. איך שומרים על הלב? - כאשר אדם שומר את אהבתו לדברים קדושים, ולא מבזבז אותה על דברים גשמיים חולפים; וכן כאשר אדם לומד להתרגש מתפילה, ברכה, לימוד תורה, שיר קודש וכו' - אז ליבו מתחיל לבעור ולהתלהב לבורא עולם