התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק כד

שיתוף
  הסר ממך, עיקשות פה;    ולזות שפתיים, הרחק ממך.