התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
  יפוצו מעיינותיך חוצה;    ברחובות, פלגי-מים.

שנהיה תמיד מחוברים למקורותינו ונהיה ברוכים בעזרת השם יתברך