התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק כא

שיתוף
  להנחיל אוהביי יש;    ואוצרותיהם אמלא.