התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק כב

שיתוף
  יהוה--קנני, ראשית דרכו:    קדם מפעליו מאז.

בפרק זה החוכמה מדברת, החוכמה האלוהית היא ראשית לכל דבר,על פי ספר הזוהר היא נקראת עדן או חוכמה סתימא, החוכמה האלוהית קדמה לבריאת העולם, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם את כל סודות הבריאה הטמין בטבע ובתוך התורה, תפקידנו בעולם הזה לגלות את סודות התורה, בכך אנו הופכים לשותפו של האל בבריאת העולם.