התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
  תחילת חכמה, יראת יהוה;    ודעת קדושים בינה.

הסוד לחכמה ולקדושה