התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ה

שיתוף
  אוגר בקיץ, בן משכיל;    נרדם בקציר, בן מביש.

בברכה מתלמה גליקסמן