התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יא -

פסוק ד

שיתוף
  לא-יועיל הון, ביום עברה;    וצדקה, תציל ממוות.

המטרה אינה מקדשת את הדרך והדרך מקדשת את המטרה.