התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יד -

פסוק א

שיתוף
  חכמות נשים, בנתה ביתה;    ואיוולת, בידיה תהרסנו.

לנשים יש חכמה מיוחדת,
אם ישתמשו בה- יבנו, ואם לא- יהרסו