התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נועמי ושם שני-בניו מחלון וכליון, אפרתים--מבית לחם, יהודה; ויבואו שדה-מואב, ויהיו-שם. 

שאלימלך ומשפחתו היו מהקבוצה המובילה של בית לחם, מה שניתן לראות מזה שהם גרו בשכונת בית לחם עילית - אפרתה -- אפרתים