התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
וימת אלימלך, איש נועמי; ותישאר היא, ושני בניה. 

השם הקודם שלי