התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ותצא, מן-המקום אשר הייתה-שמה, ושתי כלותיה, עימה; ותלכנה בדרך, לשוב אל-ארץ יהודה. 

רות רות רות רות