התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ותאמר נועמי, לשתי כלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אימה; יעש יהוה עימכם חסד, כאשר עשיתם עם-המתים ועימדי.