התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ייתן יהוה, לכם, ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה; ותישק להן, ותישאנה קולן ותבכינה. 

רות זה היה השם של הנערה שישבה לפני בכתה י