התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ותאמרנה-לה:  כי-איתך נשוב, לעמך. 

הפםוק מרמז על קבלתם למשפחה.