התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ותאמר, הנה שבה יבמתך, אל-עמה, ואל-אלוהיה; שובי, אחרי יבמתך.