התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
ותלכנה שתיהם, עד-בואנה בית לחם; ויהי, כבואנה בית לחם, ותיהום כל-העיר עליהן, ותאמרנה הזאת נועמי.