התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ותאמר אליהן, אל-תקראנה לי נועמי:  קראנה לי מרה, כי-המר שדיי לי מאוד.