התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ולנועמי מודע לאישה, איש גיבור חיל--ממשפחת, אלימלך:  ושמו, בועז. 

שמי נעמי ובועז הןא הבסיס לשושלת דןיד.